5: Metalldetektorer: En orientering om utstyr og om erfaringer fra praktisk bruk

Forfatter: Bjørn Lier
Rapport 5, 1983
40 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

 

 

Last ned

Rapport 5.pdf

Forord

Trelastindustrien har i de senere år blitt gjennomgående godt dekket med opplysninger om aktuelle produksjonsmaskíner. Dette har vel nærmest sammenheng med den sterke utvikling og konkurranse når det gjelder maskinutrustning, innsats av aktive selgere, detaljerte brosjyremateriell og reklame i tidsskrifter.

For så spesielle utrustninger som spikersøkere/metalldetektorer stiller disse forhold seg naturlig nok betydelig annerledes. Fremmedlegemer i tømmer har imidlertid også i de senere år utgjort et problem i mange distrikter, og en synes å ha savnet nærmere opplysninger om utvikling og hva som finnes av detektorutrustninger, aktuelle for våre forhold.

Prosjektet "spikersøkere"/metalldetektorer har som mål å gi en orientering om utvikling og oversikt med vurdering av de enkelte metalldetektorer som finnes på markedet.