treet.jpg

Signalbygg

Utviklingen av trebygg er inne i en spennede fase,  i tillegg til gode boligløsninger og bomiljøer bygges en rekke signalbygg for å fremme nye løsninger. I tillegg til at byggene har en funksjone i seg selv bidrar de til  markedsføring av tre som byggemateriale på en spennede måte.

Se flere prosjekter hos Trefokus