Bygge i tre

Tre bygger det grønne skiftet!

For å nå de nasjonale og internasjonale miljømålene må det bygges mer i tre. En økende andel av nye prosjekter vil foregår i urbane strøk og med økende grad av industrialisert byggeri. Dette vil kreve innovasjon når det gjelder byggemetoder, produkter, beskrivelser, dokumentasjon og tilpasninger i produksjon. Treteknisk kjenner hele verdikjeden fra skog til marked og bidrar i alle ledd av denne utviklingen. 

Treteknisk har deltatt aktivt i å realisere flere signalbygg, slik som Treet og Våler kirke.

Bruk av tre i innemiljøer øker opplevelsen av comfort, reduserer energiforbruk og ventilasjonsbehov. Treteknisk er ledende i forskningsarbeidet når det gjelder treets innvirkning på innemiljø.

Fokus nr 32.jpg

Les mer om

20140928_084059_Android.jpg

Bygge i tre

Tre er et et fleksibelt og tidsriktig byggemateriale.  Treteknisk gir byggteknisk rådgivning for bruk av tre.

treet.jpg

Signalbygg

Utviklingen av trebygg er inne i en spennede fase.  Tradisjonell trebruk utfordres og Treteknisk bidrar til nye løsninger ved en rekke signalbygg.

18840.jpg

FOKUS

Her kan du enkelt finne informasjon hentet fra serien Fokus på tre, vedrørende bygging i tre, tørking, treslag, brann, overflatebehandling og mer.