clt workshop.jpg

Workshop kl-tre og standarder

Kl-tre nettverket inviterer til workshop om kl-tre og berørte standarder.

Sted og tid: Treteknisk, Forskningsveien 3B.
13. februar 2019

 

"Kl-tre nettverket" bestående av Splitkon AS, Woodcon AS, Nordisk Massivtre AS og Massivtre AS inviterer til workshop 13. februar. Workshopen vil gå inn på sentrale temaer i berørte standarder, både når det gjelder produksjon og bygging med kl-tre (massivtre).

 

Program:

09:00 - 09:10 Velkommen

 

09:10 – 09:50 NS 3516 Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner
Kristine Nore, Splitkon AS

 

09:50 – 10:30 NS-EN 1995 (Eurokode 5) Revisjon og inkludering av kl-tre i revidert versjon
Roberto Tomasi, NMBU

 

10:30 – 10:40 Kaffe og benstrekk

 

10:40 – 11:20 Miljø – EPD og PCR for kl-tre
Vegard Ruttenborg, Treteknisk

 

11:20 – 12:00 Revisjon av EN 16351 – Test/produksjonsstandard
Andreas Stenstad, Treteknisk

 

12:00 – Lunsj

 

Påmelding HER