Stine 3.jpg

Treteknisk utvider egen kursvirksomhet

Treteknisk styrker egen kursvirksomhet for å dekke et økende kunnskapsbehov innen tre, spesielt hos ingeniører, arkitekter og entreprenører. 

Tekst og foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

 

Årsaken til at Treteknisk tar grep og satser enda mer på egne kurs, skyldes den økende etterspørselen etter mer trekunnskap, som har oppstått i kjølvannet av en intensiv bygging av større konstruksjoner i tre i Norge det siste tiåret.    

- Gjennom spørreundersøkelser på ulike konferanser i Norden har vi identifisert hvilke kompetansegap byggenæringen i dag har. Resultatene viser at bedriftene i stadig økende grad etterspør kunnskap innen bygging med tre i større bygg. Denne etterspørselen ønsker instituttet å imøtekomme ved hjelp av et nytt kursprogram innen tre og trekonstruksjoner,  som lanseres til høsten, forteller rådgiver og kursansvarlig Stine Lønbro Bertelsen i Treteknisk.

State-of-the-art kunnskap

De nye kursene skal gjennomføres ved en kombinasjon av kunnskap og erfaringer fra aktører i næringen og Treteknisk egne ansatte. Foredragsholderne er de fremste ekspertene i Norden på sine områder, blant annet innen konstruksjon, materialbruk, brann, lyd og fukt.

- Bransjeinstituttet har forsket på tre i 70 år og besitter mange treteknologer med bunnsolid kompetanse på tre, og vi har et stort fagnettverk. Dette vil vi dele med byggenæringen, med en bevissthet om at de nye kursene til Treteknisk vil bli landets beste. De som deltar får del i den nyeste kompetansen på området, sier Lønbro Bertelsen.

Kurs og workshops   

Treteknisk har våren 2019 gjennomført flere kurs i egen regi og i samarbeide med partnere innen trekonstruksjoner og bruk av limtre og massivtre (KL-tre). Pågangen har vært stor. Fra de over 130 deltakere som har deltatt, har tilbakemeldingene vært gode. Dette er innspill instituttet tar med seg i planleggingen av de nye kursene.

- Flere av kursdeltakerne ønsker seg mer workshop-liknende øvelser, der teoretisk fagkunnskap kombineres med praktiske løsninger knyttet til byggenæringens virkelighet. Derfor vil høstens kurs innholdsmessig ha et sterkt fokus på dagens kunnskapsbehov, med tema som deltakerne kan nyttegjøre seg av når de kommer tilbake til egen hverdag, forteller Lønbro Bertelsen.  

- Treteknisk har alltid gjennomført kurs, men ikke så omfattende som de nye som kommer. Disse skal også bidra til å klargjøre hvilke andre utfordringer næringen står overfor når det bygges i tre, sammenlignet med betong og stål, forteller Lønbro Bertelsen.    

Den nye kursprogrammet for 2019 retter seg mot utvalgte aktører i byggenæringen, herunder prosjekterende (arkitekter og ingeniører), entreprenører og byggherrer. Kursene vil bli lansert via instituttets hjemmeside og fagnettverket før sommeren.

Kontaktperson