Norddal 191 (002).JPG

Treteknisk akkreditert for PEFC sporbarhets-sertifisering

Norsk Treteknisk Institutt overtok i 2016 PEFC sporbarhetssertifisering ("chain of custody"-sertifisering) fra NEMKO. Instituttet har lenge arbeidet med PEFC-sertifisering og kjenner fagområdet godt. Tidligere foretok instituttet sertifiseringer på vegne av NEMKO, men nå utøves dette i regi av Treteknisk.

PEFC-sertifisering blir aktuelt for stadig flere. Det er økende fokus på miljø og bærekraft i byggenæringen. Nye BREEAM-NOR, som ble lansert for kort tid siden inkluderer nå også boligprosjekter, sier Carlos Einar Myrebøe i Treteknisk.

Det er en stor fordel at treprodukter som leveres til BREEAM-bygg er PEFC-sertifisert, da dette på en enkel måte gir ekstrapoeng i BREEAM.