Valle Wood.jpg

Tre som konstruksjons-materiale

Mange ville lære om Tre som konstruksjonsmateriale

Av Ove Staubo Munthe-Kaas                                        Foto: Knut Bjørheim

                                                                                       

9 og 10 januar arrangerte Treteknisk sammen med Forum for trekonstruksjoner og Tekna, kurs i «Tre som konstruksjonsmateriale» under Kursdagene 2019 i Trondheim.
Tre som konstruksjonsmateriale blir stadig mer brukt og er et meget viktig bidrag for klimaet. Deltagerne under kursdagene kunne blant annet høre Bengt Michaelsen fra BGM Arkitekter fortelle om 17 gode grunner for å bruke massivtre/KL-tre i stedet for «tradisjonelle og velkjente» byggesystemer som stål og betong. Dette er blant annet stor grad av prefabrikasjon som gir nesten null byggeplassavvik, mindre avfall og støy, kort byggetid, energieffektivitet, og godt inneklima som noen av argumentene for massivtre/KL-tre. Michalsen poengterte også viktigheten av god bestillerkompetanse for å få et vellykket massivtre/KL-tre prosjekt.  

Ny utførelsesstandard for lastbærende trekonstruksjoner

Det var stor interesse for utførelsesstandarden for lastbærende trekonstruksjoner NS 3516:2017. Kristine Nore, som har ledet komitéarbeidet, gikk igjennom standarden som blant annet stiller krav til kompetanse fra de involverte partene i prosjektet, dokumentasjonskrav og krav om en  fuktkontrollplan.

  • Målet med standarden er å bedre kompetansen og kvalitet i hele verdikjeden og med dette blant annet redusere byggefeil, forteller Nore.

Foto: Splitkon AS, Skipet

Miljø og standard for klimagassberegninger for bygninger

Kursdagene hadde stort fokus på miljø og klima gjennom fire foredrag fra henholdsvis Bård Sollem i Eggen Arkitekter, som fortalte om miljøfotavtrykket fra de forskjellige bygningstypene, Vegard Ruttenborg fra Treteknisk snakket om miljødokumentasjon (EPD) på produktnivå, mens Carlos Myrebøe fra Treteknisk ga en status på Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall og hva dette betyr for trelast. Til slutt holdt Anne Rønningen fra Østfoldforskning et foredrag om hvordan den nye standarden for klimagassberegninger i bygninger vil slå ut og viktigheten av at man har en standardisert måte å beregne utslippene på, noe som gjør at man kan sammenligne epler mot epler.

Brann og trekonstruksjoner

Det oppleves i flere miljøer at det er problematisk å bygge høye og store trebygninger grunnet problemer med brannforløpet. Dette kunne Leif Tore Isaksen i Sweco AS fortelle at man har løsninger for og at trebygg klarer seg gjennom fullstendige brannforløp. Han fortalte om hvordan brannprosjekteringen ble løst på Valle Wood, som er en av Norges største kontorbygg i tre, og Mjøstårnet som er verdens høyeste trebygg.

Også helse og miljø i byggeperioden var på dagsorden under seminaret. NTNU og Veidekke har undersøkt hvordan arbeiderne opplever støy, støv og renhold på byggeplasser med ulike byggematerialer.  Petter Torås Halseth la frem resultatene fra prosjektet Lilleby i Trondheim, der tre som byggemateriale kommer godt ut sammenlignet med betong.

Foredragene fra kurset ligger på https://tekna.app.box.com/s/04ygt20x0g7ejbx77ic3c3hmdwkvcv4q