helse på møre.jpg

Tre- og helseseminar med bred oppslutning

Økt bruk av tre er et miljøpolitisk virkemiddel med bred tilslutning.  Nå får også positiv helseeffekt av økt trebruk bred mediadekning.  Helseinnovasjonssentert i Kristiansund var vertskap for konferansen som skulle gi svar på en rekke spørsmål rundt tre og helse. 

 

Godt læringsmiljø i trebygg

Ivar Rød, rektor ved Romsdal Videregående Skole i Molde fortalte entusiastisk om bygging av ny skole i massivtre.  
"Mange skoleledere kobler seg av skolebygging" hevdet rektoren, "i Romsdalen tenkte vi omvendt - vi kan skole og skal bygge skole."

Høyt hotell

Entusiastisk var også Arthur Buchard når han fortalte om sitt prosjekt Mjøstårnet. "Vi bygger lokalt med lokale leverandører av byggevarer og løsninger" fremhevet han.  Han var allikevel tydelig på at han mente politisk ledelse har mye å gå på når det gjelder å legge til rette lover og forskrifter for byggeri.  "Men alle negative spådommer er gjort til skamme - hotellet er allerde booket for lang tid fremover" fastslo han.

Moelven tenker miljø og helse

Moelven var byggevareleverandørenes representant og Winfried Schaal forklarte om hvordan han som byggevareleverandør kan bidra til godt innemiljø og helse. "Bruk av tre kan være lønnsomt både for utbygger og beboer" presiserte han.

Helseinnovasjonssenteret 

Helseinnovasjonssenteret har i oppgave å løse fremtidige utfordinger innenfor helse.  De arbeider innenfor et bredt spekter av helserelaterte utviklingsområder og satte med seminaret fokus på tre og helse.  Til å presentere nyere forskning hadde de invitert Anders Q.Nyrud fra NMBU og Maxmillian Moser fra Institute of Health Technology i Østerrike.