Building Green.jpg

Taking Wood to the Top!

Av Stine Lønbro Bertelsen

 

Undersøkelse viser stor enighet blant folk i byggebransjen om at tre vil spille en økt rolle i fleretasjes bygninger i fremtiden. Men det krever større kunnskapsdeling.

  • Høsten 2018 deltok Treteknisk på «Building Green» i Oslo og København. Building Green er en konferanse som byr på inspirasjon og kunnskapsdeling for alle i byggebransjen med interesse for grønn innovasjon. Det var blant deltakerne på konferansen stor enighet om at tre vil spille en økt rolle i fleretasjes bygninger i fremtiden.

Treteknisk deltok på Building Green sammen med Nordic Network for Tall Wood Buildings, som er et nettverk etablert for å øke og formidle kunnskapen på trebygg, så det i fremtiden vil være et naturlig valg å bruke tre som konstruksjonsmateriale i større konstruksjoner.

På konferansen foretok nettverket og Treteknisk en undersøkelse blant deltakerne om hva bransjen anser å være utfordrende ved å bruke tre som konstruksjonsmateriale i fleretasjes bygg.
I undersøkelsen deltok en stor mengde av partene i byggebransjen, bl.a. byggherrer, rådgivere og studenter. Det ble opp mot 160 besvarelser på noen spørsmål.

 

Resultatet kort fortalt alt

Deltakerne ble bl.a. bedt om å rangere mulige fordeler ved å anvende tre i fleretasjes bygninger. Det kom klart frem at de miljømessige fordeler ved tre anses å være det største plusset.    

Utover dette ble deltakerne spurt om hva de mente er den største kostnadsrelaterte utfordringen for høye trebygninger, den største tekniske utfordringen og mest utfordrende sluttbrukeroppfattelsen av høye trebygninger. Besvarelsene viste generelt stor enighet om at mangel på erfaring er et problem i bransjen, og at det er noen tekniske problemer som vi må bli bedre på. Dette var problemer knyttet til tilstrekkelig brannsikkerhet, tilstrekkelig lydisolering og å unngå problemer med fukt i bygget. Alle disse utfordringene er blitt løst i eksisterende høyhus i tre, men en større kunnskapsdeling på materialet er nødvendig i bransjen for at tre skal bli et naturlig materialvalg.  

  • Treteknisk har i denne sammenhengen opprettet nye kurs innen trekonstruksjoner for aktørene i bransjen for å forsøke å endre på dette. I kursene vil erfarne aktører innen trebygg medvirke, så det skapes et best mulig grunnlag for god erfarings- og kunnskapsdeling. Nærmere informasjon og påmeldingsskjema til disse kursene finner du her. 

Denne undersøkelsen vil fortsette i 2019, og resultatet vil bli offentliggjort i en rapport senere i løpet av året.