Skog og tre.jpg

Skog og Tre 2. og 3. juni på Thon Hotel Oslo Airport

Årets viktigste møteplass i Skog- og trenæringen - konferansen Skog og tre - går av stabelen torsdag 2. juni og fredag 3. juni. I fjor samlet vi over 400 deltakere, og med vedre plass og et fyldigere program enn noen gang, satser vi på enda flere deltakere i år.

Fra programmet:

  • Landbruksminister Jon Georg Dale
  • Faglig oppdatering fra Miljødirektpratet på skogens rolle i klimaarbeidet.
  • Leder av Storingets energi.- og miljøkomite Ola Elvestuen.
  • LOs 2. nestleder Hans Christian Gabrielsen og leder av Arbeiderpartiets industriutvalg Terje Aasland' tillegg arrangeres tre volker med fire parallellsesjoner for faglig oppdatering.

I tillegg arrangeres tre folker med fire parallellsesjoner for faglig oppatering.

Hovedtemaene er:

  • Artsmangfold og skogtilstand
  • Nye krav i sertifisering og skogbruksplanelgging
  • Virkesutnytting og adaptering
  • Trekonsepter og trebruk
  • Klimatilpassning og skogbruk.

 

For nærmere informasjon og påmelding, se: www.skogogtre.no