Marcus.jpg

Siste mulighet for treindustrien å få støtte fra Enova til energisparing

I gjennomsnitt har bedriftene som har deltatt i prosjektene oppnådd en energibesparelse på 10 prosent., siste mulighet til å være med på programmet er å melde seg på i desember. 

  • Den norske støtteordningen har vært unik i Europa. I andre land har støtteordningene vært basert på nedsatt skatt hvis man innfører energiledelse. I Norge har man fått direkte støtte for å innføre ordningen, forteller Marcus Olsson, rådgiver for ordningen ved Norsk Treteknisk Institutt.

Olsson forteller at i tillegg til de økonomiske fordelene ved å delta i ordningen, er det mye mer å hente på å redusere bedriftens energiforbruk. At miljøpåvirkning blir redusert fører til at bedriften får bedre miljødeklarasjoner som styrker bedriftens markedsføringsarbeid, som igjen kan forsterke bedriftens posisjon som en grønn bedrift med grønne produkter.

Da sagbruket Bergene Holm avdeling Haslestad gjennomførte prosjektet reduserte bedriften varmeforbruket med hele 20 prosent

  • Prosjektene har synliggjort enorme potensialer for lavt hengende frukter for besparelser. Vi har for eksempel funnet ut at utstyr ofte ikke fungerer som tenkt. Dette er vanskelig å avdekke om man ikke måler energiforbruket. Utstyr som skal slås av automatisk utenom produksjonstiden som belysning, trykkluft eller varmerør og som alle tror er avslått, kan vise seg å ikke være det, sier Olsson.  

Energiledelsessystem kort forklart

Et energiledelsessystem er et støttesystem for å jobbe strukturert med å spare energi. I praksis betyr det at bedriften får hjelp til å redusere energiforbruk per produserte enhet (kWh/m3). I prosjektet kan man også få hjelp til å gå igjennom produksjonsprosesser for å se på mulige energiøkonomiserende tiltak. For eksempel en gjennomgang for å oppdage skjulte energibrukere i bedriften.

Enovas støtte dekker alle kostnader i forbindelse med å implementere et energiledelsessystem. Siste mulighet til å søke er 20. desember 2018.