ce-logo.png

Sector Group 18

Treteknisk vertskap for møte i Sector Group 18.

Den 5. og 6. mars ble det avholdt møte i SG-18 hos Treteknisk.
Sector Group 18 er en av flere europeiske samarbeidsorgan for det som kalles "Group of Notified Bodies" innen områdene som dekkes av Byggevare-forordningen. Det finnes 21 ulike sektorgrupper og gruppe 18 ivaretar "Structural timber products".

Hensikten med disse møtene er å utveksle erfaringer, diskutere uklarheter knyttet til regelverk, og utarbeide felles retningslinjer slik at man i størst mulig grad opererer på like måte i alle de europeiske landene. Det deltok 16 personer fra 10 ulike land. Under møtet ble mye av tiden brukt til i fellesskap å tolke og spesifisere krav i standarder. Dette er viktig for å sikre at CE-sertifiseringsorganer rundt om i Europa har like krav overfor sine kunder, slik at disse opererer under like vilkår.

Jan Bramming og Ivar Horsberg Hansen deltok fra Treteknisk og de ser begge stor nytte av å delta i arbeidet, og ikke minst ha et nettverk for erfaringsutveksling med andre utpekte kontrollorgan.

Bram.jpgIvar H Hansen.JPG