IMG_20190528_184541.jpg

Samarbeider om fagopplæring

Nye produksjonsmåter og nye produkter stiller nye krav til de ansatte. Stangeskovene og RingAlm ser på muligheten for å samarbeide om opplæringsaktivitetene.

Vil ta fagbrev

Fagkunnskaper er basis for godt utført arbeid. I tillegg gjør kunnskap arbeidsoppgavene mer interressante og jobben blir mer givende. For trelastbedriftene Stangeskovene og RingAlm er medarbeiderenes fagkunnskaper viktig.  

- Skal vi lykkes som leverandør av kvalitetsprodukter må våre ansatte ha en god faglig oversikt over hele produksjonsprosessen, forklarte Trond Lunås i RingAlm, 
da Treteknisk informerte ansatte og ledelse hos Stangeskovene og RingAlm om fagutdanning for voksne.

Elevene kan gjennomføre utdanningen samtidig med at de er i jobb. Utdanningsopplegget er nettbasert og undervisningen kan følges fra bedriften eller hjemmefra. En vanlig PC med bredbånd er det som knytter elevene opp mot det "virtuelle klasserommet". - Mulighet for livslang læring er viktig for våre ansatte, for oss som bedrift er fagkunnskaper grunnlaget for lønnsomhet inn i en fremtid i endring, understreker Lunås.

Industriell overflatebehandling 

Tre er basis for de fleste av treindustriens produkter, grunnleggende kunnskaper om treets oppbygging og egenskaper er avgjørende for at produksjonsprosessen utføres rett. - Vi i Stangeskovene jobber spesielt med utvikling av overflatebehandlede produkter både til innvendig og utvendig bruk. Fagkunnskaper både om tre og den industrielle prosessen må være på plass hos bedrifter som ønsker en ledende posisjon, fortalte Sverre Kværner i Stangeskovene.

Tilpasset undervisningsopplegg 

Treteknisk har i dag ansvaret for teoriundervisning av voksne som ønsker å avlegge fagbrev i trelastfaget. Stangeskovene og RingAlm ser nå på om et samarbeid kan forsterke fagundervisningen opp mot bedriftenes konkrete drifts- og utviklingsbehov.