regjeringen grønn omst.png

Regjeringen peker på Tresterk i nytt strategidokument

Regjeringen har lagt frem ny strategi for grønn omstilling.  Landbruksminister Ollaug Bollestad var på besøk hos Moelven Limtre da hun presenterte Skog og trenæringa - ein drivar for grøn omstilling.

Tresterk

Som et godt eksempel for innovasjonsarbeid fremhever Regjeringen forkningsprosjektet Tresterk som ble ledet av Treteknisk.  Regjeringen understreker; Prosjektet Tresterk, som blei leia av Treteknisk Institutt, er er eit godt døme på korleis kunnskap frå ulike deler av verdikjeden kan legge grunnlag for nye gode løysingar og nye produkt.
Økt FoU og innovasjonaktivitet er hovedmålet for Regjeringens nye strategi.

Bygger bro

Moelven Limtre brukte nye styrkeklasser - C-40 som grunnlag for å løse utfordinger med Steigen bruk ved Alvdal.  Kunnskapen fra "Tresterk" er senere benyttet i innovasjonsprosjekter for limtre hos Kjeldstad Trelast.  Kompetanseoverføring blir fra Regjeringen fremmet som en av de viktigste tiltakene for økt trebruk i fremtiden.