Kalstad, Trond_edited-1.jpg

Nye lærerkrefter

En næring i endring har behov for kompetanse. Trenæringen etterspør fagkompetanse som base for å sikre konkurransekraft inn i fremtiden. Trond Kalstad, med lang og bred erfaring fra trelastproduksjon, er engasjert som faglærer hos Treteknisk.

Tilpasset utdanningsopplegg

Trond Kalstad er allerede i gang med nettundervisning for flere trelastbedrifter. I tillegg til nettundervisning, som er et tilbud til voksne som ønsker å avlegge fagbrev i trelastfaget, holder Trond bedriftstilpassede kurs innen fagområdet trelastproduksjon.

Bred kompetanse

Trond Kalstad har bred og omfattende erfaring fra trelastproduksjon. Han har vært leder for flere trelastbedrifter og har siden han gikk ut Trelastskolen skaffet seg både teoretisk og praktisk kompetanse som studentene har nytte av. Trond trekker også inn annen spesialkompetanse hos Treteknisk til å undervise i noen av fagemnene.

Fagemner i trelastfaget:

 • Produksjon av skurlast
 • Produksjon av høvellast
 • Treteknologi
 • Sortering av trelast
 • Maskiner og verktøy
 • Styrings- og reguleringsteknikk
 • Tørking og energiproduksjon

Andre kurs

I tillegg til dette avholder Treteknisk også en rekke andre kurs og videreutdanningsprogrammer:

For nærmere informasjon om:

 • Trekonstruksjoner, les mer her.
 • Gulv, les mer her.   
 • Konstruksjonsvirke, les mer her.
 • Fagbrev i trelastfaget, les mer her.
 • Miljødokumentasjon EPD, les mer her.   
 • Forebyggende brannvern, les mer her.
 • Skurlast, les mer her.
 • Høvellast, les mer her.
 • Treslagsbestemmelse, les mer her.