41123.jpg

Ny strukturert hverdag for trebyggeri

Trekonstruksjoner strekker seg opp i høyden med løsninger som tilfredsstiller dagens krav. Markedet og antall aktører innen trebyggeri øker. Den nye standarden for utførelse av trekonstruksjoner ivaretar en sunn og innovativ utvikling mhp. trevirkets egenskaper.

Utførelsesstandarden for trekonstruksjoner er resultatet av over to års intensivt arbeid av en bredt sammensatt arbeidsgruppe under komiteen SN/K077 i Standard Norge. Arbeidsgruppen har vært ledet av Treteknisk.

Det overordnede målet for den nye utførelsesstandarden er koblingen mellom partene i en byggesak, med tydeligere kommunikasjonen og påvisning av tilstrekkelig konstruksjonssikkerhet (kontroll) i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og prosjekteringsstandardene. Utførelsesstandarden vil sikre at antakelser i prosjekteringen blir overført til utførende og redusere behovet for detaljerte beskrivelser, som kan være en kilde til byggefeil og redusert byggekvalitet. Den vil også være et hjelpemiddel for en bestiller, som skal angi tekniske krav til utførelsen av byggeprosjekter. Standarden stiller krav knyttet til kvalitetsstyring og kompetanse hos personell.

Spesielt håndteringen av fuktsikkerhet i byggeprosessen er ny. Det ligger krav til at byggverks skal oppføres fuktsikkert i PBL, men betydningen av lovkravet er lite forklart. Med den nye standarden avklares det på forhånd hvilke fuktnivå som skal overholdes og hvordan dette skal utføres og kontrolleres i byggeprosessen.

Høringsforslaget med link til kommentarskjema: http://enquiry.standard.no/Home/Details/1013

Utførelsesstandarden blir bl.a. presentert på:

 

Kontakt:
Kristine Nore
kristine.nore@treteknisk.no
909 49 484