Erik R 1.jpg

Moelven Byggmodul inn i den digitale tidsalder

Spesialrådgiver Erik Røshol ved Treteknisk har hatt en sentral rolle i design av digitaliseringen og robotisering til den nye fabrikken til Moelven Byggmodul som straks står ferdig.

Treteknisk sitt bidrag til den nye fabrikken til Moelven Byggmodul har vært å bidra med kunnskap og prosjektledelse for bygging av en ny produksjonsavdeling som skal lage komponenter til montasjelinjen. Produksjon av elementer skal forenkles ved at trelast og plater leveres ferdig bearbeidet til montasjelinjen. I praksis betyr det at det digitale produksjonsunderlaget som utarbeides kan tas rett inn i de nye styringssystemene til de nye maskinene og roboten som skal utføre selve bearbeidingen av komponentene. Elementer i denne sammenhengen er ferdige vegger, gulv eller tak, som går til siste del av produksjonslinjen som er montasjen av elementer til ferdig bygg.

Moelven Byggmodul har gjennom 50 år levert mer enn 120.000 moduler til byggemarkedet. Nå går bedriften inn i den digitale tidsalder.

- Tanken er å levere komponenter som trengs til hvert element, slik at disse kan pakkes på en fornuftig måte til montasjen, sier spesialrådgiver Erik Røshol fra Treteknisk, som har vært innleid som prosjektleder.

Konseptet som Røshol er engasjert i, går ut på å flytte den manuelle bearbeidingen av komponenter som i dag blir utført på montasjelinjen, inn i en ny selvstendig produksjonsenhet som skal produsere med så høy grad av automatisering som mulig.

En robot henter inn plater, mater disse inn i en stor CNC-maskin, som bearbeider platene med tilskjæring og hull. Platene stables av roboten på traller i riktig produksjons-rekkefølge for transport ut til montasjelinjen. Prosjektet til Røshol berører varestrømmen fra råmaterialet til ferdige komponenter samt levering av disse til montasjelinjen.

Ulike effekter

Når Moelven flytter denne delen av bearbeidingen over til moderne, digitalt styrte produksjonsmaskiner ønsker man å oppnå effektivisering, samt at det åpnes opp for nye produksjonsmuligheter i fremtiden.

- Når manuell bearbeiding av komponenter tas ut fra montasjelinjen, økes også kapasiteten. I tillegg vil det bli mindre avfall og transportering av dette fra produksjonen. Dette gir både ressurs og miljøgevinster. Siden produksjonsoperasjonene forenkles slår dette også positivt ut på HMS, sier Røshol.

- Med bruk av CNC-styrte produksjonsmaskiner åpnes det opp for at man kan utvikle nye løsninger som er enklere og billigere å produsere. Automatisering betyr også mindre grad av feil, siden man oppnår stor presisjon i utformingen av komponentene. 

- Selve montasjen av modulene, som har høy grad av ferdigstillelsesgrad - noen ganger med gardinene ferdig opphengt - er også tenkt automatisert i fremtiden.   

Innovasjonshøyden i dette prosjektet er at man tar i bruk kjent teknologi og lager en robotlinje som ikke har vært benyttet tidligere i den norske modulbransjen, med vesentlige forbedringer produksjonen, slik som kvalitet, presisjon og en direkte link mellom konstruksjon og produksjon. Prosjektet er utviklet i samarbeid med bedriften Intek på Raufoss som er en av Norges største leverandør av robotiserte produksjonslinjer.

Bred erfaring

Røshol er cand.scient med spesialisering innen automasjon og reguleringsteknikk. Han har jobbet med undervisning, prosjektering og levering av elektro og automasjonsanlegg, samt gjennom 19 år leder for fire industribedrifter. Røshol har også erfaring med salg, produksjonsledelse, produktutvikling og kvalitetssikring.

Han kom til Treteknisk i juni 2017, der han arbeider med forbedringsprosesser, Lean, styring, reguleringsteknikk, prosessutvikling og rådgiving. Sammen med Moelven sin organisasjon har han arbeidet med å definere behov til utviklingen av anlegget, ledet prosessen, utarbeidet kontrakter og vært med i forhandlinger på vegne av oppdragsgiver.

Hva betyr dette oppdraget for Treteknisk?

Dette prosjektet bidrar også til kompetanseoverføring og kunnskapsbygging internt hos Treteknisk. – Vi har skaffet oss nyttig og oppdatert kompetanse! sier Røshol.