Program Prosessopt. Sag 28.-29.jpg

Kurs i prosessoptimalisering sag

Kurset innen prosessoptimalisering av saglinja er myntet på leder, driftssjef operatør og vedlikehold. Det vil gå over 2 dager med foredrag og overnatting på Quality Airport Hotell Gardermoen. RingAlm Romerike AS er vertsbruk. Man kurses av maskinleverandører, medlemsbedrifter og Treteknisk. Dette er praktisk rettet kurs innen hva vi selv kan fikse i det daglige.

Onsdag 28. november

09.30 Kaffe, vaffel, presentasjon av deltakerne
09.45 Målsetting og orientering om kurset
09.50 Hverdagsutfordringer presentert av produksjonsbedriftene og leverandørene
10.00 Oppretting av saglinjer
Trond Kollshaugen - Ringsaker Industriservice AS
10.30 Kontroll av skurprosessen
Finn Martinsen - USNR
11.30 Lunsj
12.30 Stokkoptimalisering og kvalitetsvurdering
Finn Martinsen - USNR
13.00 Presentasjon av lasermåling ved RingAlm Romerike AS
Roald Haarberg - MTS Systems Norge AB
13.30 Om RingAlm Romerike AS
Sten Jarle Solheim
13.50 Reise til bruket
14.10 Omvisning på bruket
15.00 Gjennomgang av saglinja Prøvesaging.
Visning av blekesmåling.
Oppretting av saglinje, kontroll av styreplater, bladstyringer m.m.
Gruppeoppgave.
18.00 Oppsummering på hotellet
18.30 Fri
19.30 Middag

Torsdag 29. november

08.30 Kontroll av skurprosess - stokkoptimalisering og kvalitetsvurdering
Helge Timland - Rema Sawco
09.30 Bleke og blekesmåling, - hvordan vet vi at stokken mates riktig?
Carlos Myrebøe - Treteknisk
10.00 Kontroll av verktøy
Anders Paulsson - LSAB
10.40 Kontroll av verktøy
Kai Johansen - Toolmarket
11.30 Lunsj
12.30 Driftsoptimalisering av saglinje
Erik Røshol - Treteknisk
13.00 Hvordan påvirker kundemiks og produktmiks skurutbyttet?
Sten Jarle Solheim og salen
14.00 Oppsummering og veien videre.
Knut Amund Skatvedt - Treteknisk
14.20 Slutt

For fullt program og påmelding, se her.
Påmelding innen onsdag 7. november.