28084.jpg

Julemøte i TTF

Påmeldingsfrist: tirsdag 5. desember.
Deltageravgift: kr 1.400, - og våre pensjonister deltar uten kostnad.
Faktura ettersendes.
Parkering er uten avgift.

Medlemmer i Treteknisk gis anledning til å ha en liten utstilling.

For program og påmelding, se: Invitasjon til TTF foredragsmøte