Frokostmøte.jpg

Frokostmøte: Utførelse av trekonstruksjoner

Fram til nå har det ikke vært en egen standard for utførelse av trekonstruksjoner tilsvarende det som finnes for betong‑, stål- og aluminiumskonstruksjoner. NS 3516 vil sikre felles spilleregler og stille krav til produkter og prosesser.

Standarden gir felles utførelsesgrunnlag for partene i byggesaker, noe som er viktig for kommunikasjonen og påvisning av tilstrekkelig konstruksjonssikkerhet (kontroll) i henhold til plan- og bygningsloven og prosjekteringsstandardene.

Utførelsesstandarden har som mål å sikre at antakelser i prosjekteringen blir overført til utførende og redusere behovet for detaljerte beskrivelser som kan være en kilde til byggefeil og redusert byggekvalitet. Den vil også være et hjelpemiddel for en bestiller som skal angi tekniske krav til utførelsen av byggeprosjekter. Standarden stiller krav knyttet til kvalitetsstyring og kompetanse hos personell. Den vil også være en viktig kilde ved etablering av arbeidsrutiner og ved utarbeiding av veiledningsmateriell for bruk i alle utførelsesnivåer.

Meld deg på frokostmøtet for å høre litt mer om den nye standarden.

Når: torsdag 26. oktober, kl 0830 til ca. 1000 (frokost fra 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

For program og påmelding, se her.