bilde-program-loen.jpg

Fagdag om bruk av tre i moderne bygg

Konferansen inneheld tema om trearkitektur, materialbruk og byggemetodar. Dagen startar med ei innleiing om nasjonale og internasjonale trendar innan trebruk.

Arkitektfirmaet Snøhetta presenterer turisthytta Nye Tungestølen i Luster og andre innovative treprosjekt. Aaland Arkitektkontor orienterer og viser materialbruken på det spektakulære Hoven-prosjektet før det blir servert lunsj på Hoven Restaurant. Vidare vil planar om den «Levande Trehusbyen» på Lærdalsøyri bli presentert. Utfordringar i verdikjeda og flaskehalsar for nye byggemetodar og produkt vil også vere tema. Tredrivaren i fylket, Ingunn Kjelstad vil gje status og skissere mogelegheiter for skog- og treindustrien i Sogn og Fjordane.

Målgrupper:
Arkitektar, rådgjevarar, ingeniørar, entreprenørar, snekkarar, ulike aktørar i skog- og trenæringa, studentar, forskingsmiljø, private og offentlege utbyggjarar m.fl.

Les meir om programmet på www.sag.no

Ønskjer du meir informasjon:
Norsk Bygdesagforening
Tonningsgata 42, 6783 Stryn
norbygd@online.no
Mobil 918 86113