IMG_20181114_085533.jpg

Enkle tiltak sikrer parketten

Karl Mahnert hos Treteknisk utfører tilstandsvurderinger av heltre- og parkettgulv ved tvistesaker.  Han har etterhvert lang erfaring og nyttig innsikt å vise til.  Skal parkettgulv fungere godt for sluttkunden er noen enkle tiltak nødvendig, påpeker Mahnert.

Mahnert har erfaring fra mer enn 80 befaringssaker hos Norsk Treteknisk Institutt.  Mange tvistesaker kunne vært unngått med riktige forventninger og riktig bruk, understreker Karl Mahnert.

Ha realistiske forventninger

Mahnert er opptatt av riktig bruk av tre, han er engasjert når han understreker:

«Ha realistiske forventninger til parketten din – den er lagd av trevirke, et materiale som vi liker for sitt utseende og struktur, og ikke minst fordi trevirke er en fornybar ressurs fra stort sett bærekraftig produksjon. Som alle biologiske materialer er trevirke levende og vil tilpasse seg klimaet rundt».

I fyringssesongen kan et tregulv få midlertidig sprekker og kuv, dette vil rette seg forklarer Mahnert, - når fyringssesongen er over.  Tre som et levende materiale vil tilpasse sin fuktighet til klimaet rundt, endring i fuktighet vil medføre krymping og svelling.

Ikke for varmt innendørs

Det er flere grunner til å ikke ha det for varmt innendørs.  For parketten bør vi unngå temperatur over 22 grader.  Dette hjelper til med å holde relativ luftfuktighet på et nivå som parketten kan tåle. 

Gulvvarme er etter hvert vanlig i norske boliger, krav til tetthet og det norske tørre klimaet om vinteren gjør at vi bør unngå for høy temperatur innendørs.

«Sørg for at parketten er tilpasset nordisk klima» er rådet fra Mahnert.

Dørmatte mot riper

En dørmatte vil fange opp sand og grus, dette vil redusere faren for skjemmende riper i parketten.  Mahnert anbefaler også å montere filtknotter under møbelbein.  Det er viktig at disse ettersees jevnlig og at manglende knotter erstattes.

alt

Anbefaler tørrmopp

Også parkettgulv må renholdes, når gulvet skal vaskes er det viktig å benytte rengjøringsmidler som er godkjent av parkettprodusenten.  Har man gode rengjøringsrutine vil det ofte være tilstrekkelig med støvsuging eller tørrmopping.  Unødvendig bruk av for mye vann kan skade parketten, bruk vanntette skåler dersom planter settes på parkettgulvet.  «Vær klar over at dersom vann blir liggende på parketten kan dette føre til misfarging» avslutter Mahnert.

Parkett:

Det skilles på heltreparkett og krysslimt parkett.  Krysslimt parkett er det vanlige produktet i dag.  Parketten er limt sammen av tre skikt for å øke stabiliteten til produktet.  Det øverste laget er det som gir gulvet dets utseende og slitestyrke.  I dag selges en rekke typer parkettgulv hvor slitelaget er et laminat -.  Dette gjør gulvene rimeligere å produsere.