brannfasase-forside.png

Branntrygge trefasader

Veileder og sjekkliste - se dokumenter nedenfor.
Det er økende interesse for trefasader.
Kvalitet og dokumentasjon er da meget viktig.

 

Treindustrien er opptatt av å fremme kvalitet, seriøsitet og god markedsveiledning. Som et ledd i dette er det utarbeidet: Veileder for Branntrygge trefasader og sjekkliste.

Her omhandles blant annet sertifisering, brannklasser, ytelseserklæring og FDV.

Videre følger informasjon om materialer, montering og henvisninger til standarder.

Veilederen på 4 sider finnes i trykket versjon og som «klikkbar» utgave på norsk og engelsk.
Trykket versjon kan bestilles uten kostnad hos Treteknisk.