Felles Årets tre.jpg

Årets trebyggeri 2018 - De nominerte prosjektene

Juryen har nå gått gjennom et stort antall prosjekter, som er ferdigstilt i 2018, og har plukket ut tre kandidater til prisen.

«Juryen hadde også i år en krevende jobb i år. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyd med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri», forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus.»

De tre kandidatene er:

Kongsvinger ungdomsskole – skole i limtre og KL-tre

alt

Byggherre: Kongsvinger kommune ved KKEiendom
Prosjektledelse: HR Prosjekt
Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld
Arkitekt/interiørarkitekt: hlm arkitektur
LARK: Bjørbekk & Lindheim

Rådgivere: RIB, RIBr,RIByFy, RIM, RIEnergi: WSP l RIG: Løvlien Georåd l RIV: GK Inneklima l RIVA: Arealtek l RIE: Ing. Hallås l RIAku: Brekke & Strand l Koordinator for utførelse og uavhengig kontroll: Prosjektråd Innlandet

Skolen ligger flott til i terrenget, tett inntil Glomma like i utkanten av sentrum av byen. Arkitekt Marlies Lekven i hlm arkitektur har utformet bygget, som skråner nedover i retning fra festningen mot elvebredden. Bygget er totalt på 11.360 kvadratmeter, fordelt på to- og tre etasjer. Det er 490 elever som nå er i full gang med å ta i bruk skolen, men den er prosjektert og bygget for hele 720 elever.

I utgangspunktet ble skolen prosjektert som et stål- og betongbygg, men underveis i prosessen vedtok kommunen at de heller ønsket seg en skole i krysslaminert tre (KL-tre) – og det fikk de.
– En omprosjektering ble gjennomført av partene i samspills-fasen, og dette foregikk uproblematisk. Det er helt riktig at denne skolen, som ligger rett ved elvebredden og med nærheten til tømmerterminalen, skulle bygges ut i tre, sier arkitekt Marlies Lekven.

SPAR Snarøya – Bærekraftig og miljøvennlige dagligvarebutikk

alt

Byggherre: Norgesgruppen Eiendom
Prosjektledelse: ProsjektCompaniet
Totalentreprenør: POB Entreprenør
ARK: Meinich Arkitekter: Forprosjekt l Søndergaard Rickfelt: Prosjektering etter forprosjekt
Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIBrann: SteG

I den nye dagligvarebutikken til SPAR-kjeden har byggherre Norgesgruppen Eiendom lagt stor vekt på å få ned CO2-avtrykket med energisparende tiltak og utstrakt bruk av miljøvennlige materialer.

– Det at vi har valgt å bygge Norges mest miljøvennlige butikk er et ledd i vår miljøstrategi om å bli klimanøytrale, sier prosjektsjef Vegard Sletten i Norgesgruppen Eiendom.
Han medgir at det koster ekstra å holde miljøfanen høyt: – Kostnadsforskjellen mellom å bygge bærekraftig og miljøvennlig slik vi har gjort her, og tradisjonelt er cirka 20 prosent.

Taket består av trematerialer og er en selvbærende takkonstruksjon fra Kielsteg. Det er heltre over og under og et fagverk av OSB-plater. Elementene spenner over hele butikkens bredde på 23 meter. Ytterveggene er utført i krysslaminert tre, som gjør at man unngår søyler langs vegglivet.

Ytterveggene, som består av 240 mm KL-tre uten isolasjon med luftet trekledning utenpå. Deler av fasaden er kledt med solcellepanel. Det montert et nytt og effektivt system for gjenvinning og lagring av overskuddsvarme fra kjøleanlegget.

Maskinparken TRE – boligblokk i krysslaminert tre, Lilleby, Trondheim

alt

Byggherre: Lilleby Eiendom (50% Veidekke Eiendom, 50% andre investorer)

Arkitekt: HUS Arkitekter AS

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

RIB: WSP, RIbrann: Rambøll AS, RIaku: Brekke & Strand AS, TUE Massivtre: WoodCon AS, TUE Elektro: Vintervoll AS. TUE Rør: GK Rør AS. TUE Ventilasjon: Bryn Byggklima AS. TUE Grunnarbeider: Tverås Maskin AS. UE Maler: Sandå

Maskinparken TRE er det 6. salgstrinnet på Nye Lilleby i Trondheim, hvor Lilleby Eiendom (eid 50% av Veidekke Eiendom) på en over 100 mål stor tomt utvikler en helt ny bydel der det tidligere var lokalisert tungindustri. Nye Lilleby er et bilfritt område, med 38 mål grønt areal som gjør at Nye Lilleby blir Trondheims nye grønne bydel. På nye Lilleby er det bygget både rekkehus og boligblokker, i utstrakt bruk av tre som fasademateriale.

Maskinparken TRE i Trondheim, en 8 etasjers boligblokk i KL-tre og passivhusstandard, er bygget for det kommersielle markedet. Veidekke har fokus på bærekraft og ønsker å vise frem resultatene man har oppnådd gjennom et ambisiøst KL-tre prosjekt. Et viktig delmål har vært å bidra til utvikling av byggemetoden for å gjøre den mer tilgjengelig og vanlig i norsk byggebransje.

Kort om Årets Trebyggeri 2018

Årets Trebyggeri 2018 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2018.
Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. 

Sentrale kriterier for bedømningen er: 
• Innovativ og/eller spennende trebruk 
• Høy arkitektonisk kvalitet 
• Energieffektivitet 
• Arealeffektivt og økonomisk byggeri 
• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 
• Bidratt til leverandørutvikling 

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø, og utvikling av nye konsepter og løsninger. Prisen skal bidra til å markere og fremme denne positive utviklingen.

Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no. 

Juryen består av:
Birgitte Skjerve, Norske Arkitekters Landsforbund
Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
Audun Øvrum, Treteknisk
Arve Brekkhus, Byggeindustrien
Aasm. Bunkholt, TreFokus

Foto:
Kongsvinger: Byggeindustrien

SPAR: Norgesgruppen Eiendom

Maskinparken TRE: Veidekke Eiendom AS

Kontakter:
Aasm. Bunkholt         aasmund.bunkholt@trefokus.no tlf 90852818

Per Skogstad              per.skogstad@treteknisk.no tlf 951 00 348