Årets Trebyggeri 2018.jpg

Årets Trebyggeri 2018

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste
årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med
utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse
i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø, og utvikling av
nye konsepter og løsninger. For å markere treets stadig tydeligere
posisjon vil Treteknisk og Trefokus, med godt bidrag fra
Byggeindustrien, dele ut prisen «Årets trebyggeri 2018»
under Byggedagene 3.-4. april 2019.

«Årets trebyggeri 2018» deles ut til
byggeri realisert/sluttført i løpet av 2018.

Det nomineres tre byggerier og det deles
ut en 1. premie.

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som
boliger, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc.
Her er noen kriterier for bedømning:
• Innovativ og/eller spennende trebruk
• Høy arkitektonisk kvalitet
• Energieffektivitet
• Arealeffektivt og økonomisk byggeri
• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
• Bidratt til leverandørutvikling

Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk,
TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no.


Forslag med frist 1. februar 2019 sendes:
per.skogstad@treteknisk.no