Årets trebyggeri 2.png

Årets trebyggeri 2017 – Her er de nominerte!

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut prisen Årets trebyggeri 2017 på Byggegallaen den 14. mars. Juryen har nå gått gjennom et stort antall prosjekter, som er ferdigstilt i 2017, og har plukket ut tre kandidater til prisen.

«Juryen hadde også i år en krevende jobb i år. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker nå for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyd med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri», forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus.

De tre kandidatene er:

Nye Romsdal videregående skole i Molde

Tiltakshaver: Møre og Romsdal fylkeskommune
Prosjektledelse, Prosjekteringsledelse, Byggherreombud: Hamsto - Hammerø & Storvik Prosjekt
Totalentreprenør: BetonmastHæhre Røsand
Arkitekt forprosjekt: Hus Arkitekter
Arkitekt: Kosbergs Arkitektkontor
BIM-koordinator: Norplan
Rådgivere: RIB betong: WSP Engineering l RIB Massivtre: WSP Engineering og Kvadrat Rådgivning l RIBr, RIAku, RIByFy: Sweco

Boligprosjektet Ulsholtveien 31 på Furuset i Oslo

Byggherre: Stiftelsen Betanien Oslo
Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter
Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB) | Dagfinn H. Jørgensen AS (RIV) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA) | Rambøll, Dagfinn H. Jørgensen AS, Brekke & Strand Akustikk AS, Høyer Finseth AS, Foyn Consult AS, Civitas AS, Scan Survey AS, Steinsvik arkitektkontor AS, Finseth AS, Foyn Consult AS, Civitas AS, Scan Survey AS, Steinsvik arkitektkontor AS.
Underentreprenører: Woodcon (massivtre)

Lager 12, Borg Havn IKS, Øra i Fredrikstad

Byggherre: Borg Havn IKS
Hovedentreprenør: Ove Skår
Arkitekt: BAS Arkitekter AS
LARK: Landskapsarkitektene Berg & Dyring
Byggherrerepresentant: Julsen & Poppe
Rådgivere: Byggekonsept tidligfase og prosjekteringsledelse: iTre | RIBR: Roar Jørgensen | RIG: Pöyry Norway | RIV: Planteknikk | RI Konstruksjonsteknikk: Multiconsult | RIB massivtre: B-KS | RIE: Rådgiverhuset

Årets Trebyggeri 2017 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2017.
Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. 

Sentrale kriterier for bedømningen er: 
• Innovativ og/eller spennende trebruk 
• Høy arkitektonisk kvalitet 
• Energieffektivitet 
• Arealeffektivt og økonomisk byggeri 
• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 
• Bidratt til leverandørutvikling 

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø, og utvikling av nye konsepter og løsninger. Prisen skal bidra til å markere og fremme denne positive utviklingen.

Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no. 

Juryen består av:
Birgitte Skjerve, Norske Arkitekters Landsforbund
Line Kaasine, Arkitektselskapet ToRomturister
Haakon Tronrud, Tronrud-Gruppen
Hilde Tellesbø, Treteknisk
Arve Brekkhus, Byggeindustrien
Aasm. Bunkholt, TreFokus

Fotos: Byggeindustrien.

Bilder i trykkekvalitet kan oversendes.

per.skogstad@treteknisk.no