Are Carlsen 01.jpg

Årets trebyggeri 2017

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2017 er boligprosjektet Ulsholtveien 31 på Furuset i Oslo. Prisen ble delt ut på Byggedagene 14. mars. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Prosjektet består av 27 leiligheter fordelt på 2 tre-etasjers blokker. Byggene er basert på et industrialisert byggesystem i massivtre som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.

Prosjektet er et av de største massivtre boligprosjektene som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge rimelige boliger i massivtre kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner. Boligene fremstår som robuste og med godt innemiljø og flotte fellesarealer både inni, men ikke minst ute. Prosjektet er en del av forbildeprogrammet FutureBuilt og har tidligere fått Arkitekturprisen.

Treteknisk og TreFokus deler i samarbeid med Byggeindustrien ut prisen Årets Trebyggeri 2017 under Byggedagene. Årets Trebyggeri 2017 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2017. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer eller andre konstruksjoner. Juryen har nå gått gjennom et stort antall prosjekter, som er ferdigstilt i 2017, og har plukket ut tre kandidater til prisen.

Årets Trebyggeri 2017 – tre flotte byggeprosjekter nominert

Juryen har i år gått gjennom og vurdert et stort antall prosjekter. Det var stor spennvidde og kvalitet i prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger. «Juryen hadde også i år en krevende jobb i år. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker nå for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyd med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri», forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus.»

Juryen festet seg spesielt ved 3 prosjekter: Nye Romsdal videregående skole, Ulsholtveien 31 og Nor Lines Borg Havn.

De nominerte prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp. Juryen konkluderte med at ”Årets trebyggeri 2017” er Ulsholtveien 31 på Furuset i Oslo.

Vinneren Ulsholtveien kjennetegnes ved:

 • Grensesprengende og innovative løsninger på energi- og trebruk

 • Omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre

 • Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet

 • Industrialiserte og effektive løsninger

 • Robuste løsninger i forhold til bruk og levetid

 • Økonomisk effektive løsninger

Juryen har bestått av:

 • Birgitte Skjerve, Norske Arkitekters Landsforbund

 • Line Kaasine, Arkitektselskapet ToRomturister

 • Haakon Tronrud, Tronrud-Gruppen

 • Hilde Tellesbø, Treteknisk

 • Arve Brekkhus, Byggeindustrien

 • Aasm. Bunkholt, TreFokus

Sentrale kriterier for bedømmingen har vært:

 • Innovativ og spennende trebruk 

 • Høy arkitektonisk kvalitet 

 • Energieffektivitet, økonomisk og arealeffektivt byggeri 

 • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 

 • Bidratt til leverandørutvikling 

alt

 

Fra venstre: Anders Oppen - CM Prosjekt, Lars-Erik Nordby - Stiftelsen Betanien Oslo, Dan Zohar  - Haugen / Zohar Arkitekter og Knut Hansen - CM prosjekt.

Kort om de nominert til Årets trebyggeri 2017

Nye Romsdal videregående skole i Molde

Prosjektet er ett av de største treprosjektene i Norden. Prosjektet viser utstrakt bruk av tre i konstruksjon og overflater og utnytter både massivtre og limtre på en god måte. Prosjektet har mange miljøkvaliteter og gode arkitektoniske løsninger, ikke minst i tilknytning til innemiljø og oppholdsarealer. Prosjektet har bidratt til lokal/regional kompetanse- og leverandørutvikling som vil kunne brukes videre i andre prosjekter.

Tiltakshaver: Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjekteringsledelse, Byggherreombud: Hamsto - Hammerø & Storvik Prosjekt

Totalentreprenør: BetonmastHære Røsand

Arkitekt forprosjekt: Hus Arkitekter

Arkitekt: Kosbergs Arkitektkontor

BIM-koordinator: Norplan

Rådgivere: RIB betong: WSP Engineering l RIB Massivtre: WSP Engineering og Kvadrat Rådgivning l RIBr, RIAku, RIByFy: Sweco

Boligprosjektet Ulsholtveien 31 på Furuset i Oslo

Prosjektet er et av de største massivtre boligprosjektene som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge rimelige boliger i massivtre kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner. Boligene fremstår som robuste og med godt innemiljø og flotte fellesarealer både inni, men ikke minst ute. Prosjektet er en del av forbildeprogrammet FutureBuilt og har tidligere fått Arkitekturprisen.

Byggherre: Stiftelsen Betanien Oslo
Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter
Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB) | Dagfinn H. Jørgensen AS (RIV) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA) | Rambøll, Dagfinn H. Jørgensen AS, Brekke & Strand Akustikk AS, Høyer Finseth AS, Foyn Consult AS, Civitas AS, Scan Survey AS, Steinsvik arkitektkontor AS, Finseth AS, Foyn Consult AS, Civitas AS, Scan Survey AS, Steinsvik arkitektkontor AS.
Underentreprenører: Woodcon (massivtre)

Lager 12, Borg Havn IKS, Øra i Fredrikstad

Prosjektet er med sine ca. 10.000 kvm Norges største treprosjekt under ett tak. Prosjektet viser hvordan kombinasjonen limtre og massivtre kan løse funksjoner som lager og kontor på en god måte. Prosjektet er særdeles kostnadseffektivt, men viser samtidig at lager/kontorbygg kan ha gode, arkitektoniske kvaliteter. Gjennom innovative løsninger og materialbruk er det også utviklet et prosjekt med høy energieffektivitet.

Byggherre: Borg Havn IKS
Hovedentreprenør: Ove Skår
Arkitekt: BAS Arkitekter AS
LARK: Landskapsarkitektene Berg & Dyring
Byggherrerepresentant: Julsen & Poppe
Rådgivere: Byggekonsept tidligfase og prosjekteringsledelse: iTre | RIBR: Roar Jørgensen | RIG: Pöyry Norway | RIV: Planteknikk | RI Konstruksjonsteknikk: Multiconsult | RIB massivtre: B-KS | RIE: Rådgiverhuset

Mer informasjon om Årets trebyggeri 2017

Byggherre: Stiftelsen Betanien Oslo

Kontaktperson: Daglig leder/Forstander Lars-Erik Nordby
lars.erik.nordby@betanienoslo.no

+47 23 36 57 42 | +47 907 31 452

Konkurransesekretariat
Norsk Treteknisk Institutt: Hilde Tellesbø, hilde.tellesbo@treteknisk.no, 99 46 06 29
TreFokus: Aasm. Bunkholt, aasmund.bunkholt@trefokus.no, 90 85 28 18