Moholt-kveld-foto-Ivan-Brodey.jpg

Årets trebyggeri 2016

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2016 er «Moholt 50 | 50». Prisen ble delt ut på Byggedagene 29. mars. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Prosjektet består av 5 «boligtårn» og en barnehage som sammen danner en ny, liten bydel. Byggene er basert på et industrialisert byggesystem i massivtre som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.

Moholt 50|50 er Norges største massivtreprosjekt og et av de største treprosjektene generelt sett. Moholt er et forbildeprosjekt som har bidratt til å alminneliggjøre massivtre som byggemateriale.

God arkitektur, godt bomiljø og trivsel for alle er sentralt i prosjektet. En fortettingsstrategi i et etablert studentboligområde med ønske om å skape byfølelse har blitt et godt bidrag til utvikling også for nærmiljøet rundt studentbyen.

Store miljøgevinster på grunn av materialvalg, energibesparende tiltak og sterke HMS-tall preger prosjektet. Involverende planlegging i prosjekteringsfasen og tverrfaglig bruk av BIM har vært suksessfaktorer. En stolt byggherre har skapt et godt og gjennomarbeidet miljø for fornøyde brukere. Nye treløsninger er tatt i bruk og prosjektet har bidratt til utvikling av nye løsninger hos leverandørene og ny kompetanse hos planleggere og konsulenter.

Treteknisk og TreFokus deler i samarbeid med Byggeindustrien ut prisen Årets Trebyggeri 2016 under Byggedagene.  Årets Trebyggeri 2016 gjelder byggeri ferdigstilt i løpet av 2016. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. 

Tre flotte byggeprosjekter nominert

Juryen har i år gått gjennom og vurdert mer enn 20 innsendte prosjekter. Det var stor spennvidde og kvalitet blant de innsendte prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger.  Juryen festet seg spesielt ved 3 prosjekter: Romsdalsmuseet i Molde, Moholt 50|50 studentboliger i Trondheim, og Steibrua i Alvdal.

De nominerte prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp. Juryen konkluderte med at ”Årets trebyggeri 2016” er Moholt 50|50.

Vinneren Moholt 50|50 kjennetegnes ved:

 • Grensesprengende og innovativ trebruk
 • Omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre
 • Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet
 • Industrialiserte og effektive løsninger
 • Robuste løsninger i forhold til bruk og levetid

Juryen har bestått av

 • Birgitte Skjerve, Norske Arkitekters Landsforbund
 • Line Kaasine, Arkitektselskapet ToRomturister
 • Haakon Tronrud, Tronrud-Gruppen
 • Hilde Tellesbø, Treteknisk
 • Arve Brekkhus, Byggeindustrien
 • Aasm. Bunkholt, TreFokus

Sentrale kriterier for bedømmingen

 • Innovativ og spennende trebruk 
 • Høy arkitektonisk kvalitet 
 • Energieffektivitet, økonomisk og arealeffektivt byggeri 
 • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 
 • Bidratt til leverandørutvikling 

Les mer om Moholt 50|50 her.