41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

trebygg.jpg

Verdens skogdag 21. mars

21. mars er Verdens skogdag! Skogen er en viktig alliert i kampen mot klimaendringer, og i EU-prosjektet Build-in-Wood jobber Treteknisk sammen med 20 partnere for å synliggjøre sammenhengen mellom skogen som CO2-lager og fordelen med å bygge høyt i tre.

Trondheim1.jpg

Build-in-Wood Nyhetsbrev # 3

I nyhetsbrev # 3 fra EU-prosjektet Build-in-Wood, er det en særskilt presentasjon av Trondheim som "early adopter"-by samt Treteknisk som samarbeidspartner.

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

16. april - Teams-møte i regi av TTF om markedssituasjonen

21. april - Års- og fagmøte i Energi og Tørkeklubben

3. - 7. mai - Woodworks! Webinaruke

27. mai - Generalforsamling i TTF

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

Forsidebilde utklipp.JPG

Build-in-Wood

Europeisk innovasjonsprosjekt for å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes bygninger i tre.

29168.jpg

KL-tre SMART

Undersøker varmeisolasjonsevnen til KL-tre, og muligheten for å kunne redusere bruken av isolasjon og fuktsperre.

firecellcoat-main-logo-01.png

FireCellCoat

Utvikling av brannmaling baser på mikrofibrillert cellulose, inspirert av egenskapene til furutrær fra Kanariøyene. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss