41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

Build in Wood 1.jpg

Build In Wood

EU-prosjekt skal bekjempe klimaendringer med trebygninger. Et europeisk innovasjonsprosjekt har som målsetning å redusere CO2-utslipp gjennom økt bruk av trevirke ved bygging av fleretasjes bygninger.

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

17. oktober. Trebyggkonferanse på Bygg Reis Deg.

17. oktober. Tre i sirkulærøkonomien - Hvordan kan industrielle konsepter forlenge levetiden på dagens bygg?

24. oktober. Fagdag Energi - og Tørkeklubben.

24. oktober. Gulvkurs.

13. november. Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2019.

18.-19. november. Kurs 1 i Trekonstruksjoner - Grunnleggende materialkunnskap, prosjektering og bygging i kl-tre og limtre

20.-21. november. Kurs 2 i Trekonstruksjoner  - Dimensjonering av konstruksjoner i KL-tre og limtre og hybridløsninger

10. desember. TTF julemøte.

For nærmere informasjon, trykk på Aktivitetskalender over.

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

abracadabra.jpg

Abracadabra

Undersøker hvordan tilbygg, ekstra etasjer, eller ny konstruksjon kan gjøre renoveringsprosjekt og energieffektivisering til attraktive investeringer.

trekonstruksjon.img

Tresterk

Utvikle måter å sortere ut trelast med høyere styrke og stivhet enn det som gjøres ved norske sagbruk i dag.

spilefasade.img

Wood2New

Målet er å identifisere muligheter og begrensninger for bruk av tre innendørs. Dette skal gjøres ved undersøke hvilke effekter materialet har på menneskers velvære i innendørs miljøer.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss