41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

Maskinparken TRE.jpg

Årets trebyggeri 2019

Prisen "Årets trebyggeri 2019" deles ut under Byggedagene 25. - 26. mars 2020. Forslag til kandidater kan sendes inn fram til 20. januar. 

ArenaPro.JPG

WoodWorks!

Regjeringen med toppsatsing på Skognæringa i Midt-Norge.
De første kommersielle trebygningene i Norge over fire etasjer med tradisjonelt bindingsverk kommer i Trondheim.

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

5. februar - Historisk ettermiddag på Treteknisk

2.-3. mars - Energi og Tørkeklubben, årsmøte/fagutferd

17.-18. mars - Kurs Høvelmaskin og Verktøy

6. mai - Generalforsamling i TTF 

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

abracadabra.jpg

Abracadabra

Undersøker hvordan tilbygg, ekstra etasjer, eller ny konstruksjon kan gjøre renoveringsprosjekt og energieffektivisering til attraktive investeringer.

trekonstruksjon.img

Tresterk

Utvikle måter å sortere ut trelast med høyere styrke og stivhet enn det som gjøres ved norske sagbruk i dag.

spilefasade.img

Wood2New

Målet er å identifisere muligheter og begrensninger for bruk av tre innendørs. Dette skal gjøres ved undersøke hvilke effekter materialet har på menneskers velvære i innendørs miljøer.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss