41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

AutoMoist IMG_5822 crop.jpg

AutoMoistData

FoU-prosjektet Røntgenteknologi for smartere prosesskontroll på sagbruk (AutoMoistData) er et innovasjonsprosjekt for næringslivet med Bergene Holm AS avd. Brandval som prosjekteier.

Fokus nr. 52 2020 forside.jpg

Revidert utgave av Fokus på tre nr. 52

En ny, revidert utgave av Fokus på tre nr. 52: Trekonstruksjoner med spikerplater er nå tilgjengelig hos Treteknisk og Trefokus. Denne kan bestilles i fysisk format eller lastes ned fra våre nettsider. 

Torvjord Morten Günther Cropp.jpg

FoU-prosjektet ReBio


Prosjektet ReBio er etablert for å undersøke i hvilken grad trebaserte restprodukter eventuelt kan erstatte torv i ulike dyrkingsmedier.

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

10. desember - TTF julemøte

12. - 13. januar 2021 - Prosesskurs Høvleri og verktøy

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

CltShaft_MultiStorey_Ergodomus.JPG

Build-in-Wood

Europeisk innovasjonsprosjekt for å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes bygninger i tre.

29168.jpg

KL-tre SMART

Undersøker varmeisolasjonsevnen til KL-tre, og muligheten for å kunne redusere bruken av isolasjon og fuktsperre.

RenBrenn crop.jpg

RenBrenn

Optimalisering av biobrenselanlegg for å sikre best mulig utnyttelse av bioasken. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss