41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Tjenester

048.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Aktuelt

Kurs RingAlm.jpg

Produsere trelast smartere

Mange ville lære å produsere trelast smartere. De fleste norske sagbruk var representert på Gardermoen onsdag 28. november for å lære mer om trelastproduksjon.
 

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

Oversikt over kurs, konferanser og møter de kommende månedene.
 

Treteknisk i media

Her finner du de siste måneders oppslag i media som omhandler Norsk Treteknisk Institutt

Forskning

Fotoweb-UL-KM-1-2-mai-010.JPG

Klasserom i massivtre

Fire klasserom i massivtre - kartlegging av det fysiske inneklimaet, egenskaper i massivtre, energibruk samt brukernes helse og trivsel.

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss