Forskning

Treteknisk arbeider målrettet med forskning og utvikling innenfor egenskaper, bearbeiding, produksjonsprosesser og anvendelse av tre. Vi har lang erfaring i deltagelse i FoU-prosjekter i samarbeid med industrien, og har stor erfaring fra samarbeid med virkemiddelapparatet og dermed god oversikt over aktuelle finansieringskilder, f.eks. Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SkatteFUNN, fondsmidler, etc.

Vår rolle kan være både prosjektledelse av egne forskningsprosjekter, eller deltagelse i andre forskningsinstitusjoners prosjekter.  

Våre forskere deltar regelmessig i nasjonale og internasjonale forskerkonferanser og har gode nettverksforbindelser til andre fagmiljøer. Dette inkluderer deltagelse i Horizon2020-prosjekter.

84.jpg

Treteknisk Rapport

Les mer:

Mer om resultater fra våre forskningsprosjekter finner du  i Rapport-serien.

Noen utvalgte prosjekter

06004 Sørkedalen kirkegården.jpg

CreoSub

Finne nye impregneringsformer som kan overta for kreosotimpregneringen som benyttes i dag.

abracadabra.jpg

Abracadabra

Undersøker hvordan tilbygg, ekstra etasjer, eller ny konstruksjon kan gjøre renoveringsprosjekt og energieffektivisering til attraktive investeringer.

trekonstruksjon.img

Tresterk

Utvikle måter å sortere ut trelast med høyere styrke og stivhet enn det som gjøres ved norske sagbruk i dag.

Kontaktpersoner