Forskning

Treteknisk arbeider målrettet med forskning og utvikling innenfor egenskaper, bearbeiding, produksjonsprosesser og anvendelse av tre. Vi har lang erfaring i å tilrettelegge for FoU-prosjekter for industrien, og har god oversikt over aktuelle finansieringskilder, f.eks. Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SkatteFUNN, fondsmidler, etc. Instituttet har gode nettverksforbindelser til andre fagmiljøer i de tilfeller det er aktuelt å trekke inn kompetanse utover det vi selv har.

Treteknisk tilbyr

  • Prosjektledelse og prosjektdeltakelse.
  • Bistand i søknadsprosessen for tildeling av FoU-midler.
  • Effektiv gjennomføring av prosjektet, med høye krav til kvalitet.
  • Dokumentasjon og formidling av prosjektresultater.
84.jpg

Treteknisk Rapport

Les mer:

Mer om resultater fra våre forskningsprosjekter finner du  i Rapport-serien.

Noen utvalgte prosjekter

spilefasade.img

Wood2New

Målet er å identifisere muligheter og begrensninger for bruk av tre innendørs. Dette skal gjøres ved undersøke hvilke effekter materialet har på menneskers velvære i innendørs miljøer.

06004 Sørkedalen kirkegården.jpg

CreoSub

Finne nye impregneringsformer som kan overta for kreosotimpregneringen som benyttes i dag.

Kontaktpersoner