Aktuelt

Jatak 1.JPG

Industrielt byggeri

Treteknisk gjennomfører hvert år en studietur for sine ansatte. Jatak Are Brug, mangeårig produsent av takstoler, var en av bedriftene som ble besøkt ved årets tur.

Justervek kurs 1 .JPG

Workshop om optimalisering av justerverk

Rett sortering av trelast er avgjørende for kundetilfredshet og god verdiskapning for produsentene.

Prosessoptimalisering og sortering var derfor i fokus da Treteknisk etter oppdrag fra Treindustriens Tekniske Forrening (TTF) inviterte til kurs og workshop.

Wik 025 (002).JPG

Ny medarbeider i Treteknisk

Rolf-William Wik (48) er ansatt som rådgiver i avdeling Produksjon og Produkter. Han skal arbeide med tilstandsvurderinger av bygg og trekonstruksjoner.

Italia 1.JPG

TTF til Østerrike og Italia

Treindustriens Tekniske Forening (TTF) er et nettverk for ledere og leverandører til treindustrien.  Årets hovedutferd ble lagt til Østerrike og Italia

Borg Havn Forsidebilde WEB.jpg

U-verdi, Borg Havn

Massivtrevegger uten isolasjon oppfyller deler av energikravene i TEK17.
Treteknisk har akkurat avsluttet målinger av varmetap i massivtrevegger (KL-tre) i det nye kontorbygget til Borg Havn IKS i Fredrikstad.

Anne 3 ute.JPG

Ny medarbeider hos Treteknisk

Anne Elisabeth Årdal (32) er ansatt som rådgiver i avdeling Energi og Miljø, hvor hun skal arbeide med EPD (Environmental Product Declaration) og LCA (livsløpsanalyse).

IMG_20190528_184541.jpg

Samarbeider om fagopplæring

Nye produksjonsmåter og nye produkter stiller nye krav til de ansatte.  Stangeskovene og RingAlm  ser på muligheten for å samarbeide om opplæringsaktivitetene.