Tilstandsvurdering av trekonstruksjoner.jpg

Tilstandsvurdering av trekonstruksjoner

Treteknisk tilbyr tilstandsvurdering av trekonstruksjoner og kan bidra med objektive vurderinger slik at tiltak kan iverksettes for å opprettholde trekonstruksjonens tiltenkte bruksegenskaper og krav til sikkerhet.

En tilstandsanalyse kan hjelpe deg å danne grunnlaget for vedlikehold, utbedringstiltak eller ombygging. Type trekonstruksjoner kan variere fra små private bygg til store offentlige lokaler. Vi tilstreber å ha god kommunikasjon med oppdragsgiver for å skreddersy tilstandsvurderinger til type konstruksjon og behov.

Hensikten med en tilstandsvurdering:

  • Inneha dokumentasjon og tilstandsgrad etter valgt referansenivå for byggverket
  • Utrede fare- og risikoelementer knyttet til konstruksjonen
  • Beskrive av eventuelle skader/feil og mangler og årsaken til disse