Gulv

Tilstandsvurdering av treprodukter

Hvis du er i tvil om det treproduktet du har fått:
 • Holder mål med det produsenten lover
 • Er det du har bestilt
 • Ble skadet pga. uriktig bruk
kan vi tilby:
 • En saksbehandler, med et team av eksperter bak konklusjonen
 • Kvalitetssikret teknisk rapport
 • Uavhengig og etterprøvbar konklusjon
 • Rådgivning

 

Tilstandsvurdering omfatter en befaring, målinger på sted eller på laboratoriet samt rapport.

I tillegg vil Treteknisk samle all informasjon som finnes rundt det aktuelle produktet som kan være til hjelp for å finne forklaring/ årsak til den potensielle skaden. Denne prosessen innebærer at vi tar kontakt med produsenter, leverandører og håndverkere for å danne oss et bilde av produktets historie. Vi er interessert i dialog mellom produsent og bruker for å få fram alt som er viktig i en sak.

Ofte leies Treteknisk inn av sluttbruker, leverandør eller produsent etter avtale mellom parter for å komme videre i en krevende sak. Rapportene er akseptert i bransjen.

Rapporten:
 • Dokumenterer produktets historie og aktuelle situasjon
 • Kvalitetssikres av kunnskapsrike og erfarne eksperter
 • Er etterprøvbar
 • Er akseptert i bransjen
Befaringsrapporten vil
 • Gjengi problemet/ grunnen for ønske om befaring
 • Beskrive det Treteknisk har observert/ målt under befaring eller på laboratoriet
 • Samle potensielle årsaker
 • Gjengi vurderingsprosessen som fører fram til Treteknisk sin konklusjon
 • Vil tilsendes oppdragsgiveren som tar avgjørelsen om deling av rapporten mellom parter

Rapportene våre er kjent for å være nøytrale, det betyr at utfallet ikke nødvendigvis er i oppdragsgiverens favør.