Produkt- og tilstandsvurderinger

Produkt og produktegenskaper.jpg

Tilstandsvurderinger

Treteknisk utfører tilstandsvurdering av alle typer treprodukter og trebygg. Tilstandsvurderinger gir en nøytral vurdering av vedlikeholdsbehov og byggsikkerhet. Treteknisk utfører også tjenester som nøytral sakkyndig i tvistesaker.

valg av rett produkt.jpg

Valg av rett produkt

Hvilken kledning passer best på hytta? Kan jeg bruke tre på bad?  Trenger du rådgivning om valg av produkter og trebruk - Treteknisk gir råd.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Vi har et omfattende program for testing av produkter og løsninger.