86: Prosjektering av trekonstruksjoner

Trykk vinkelrett på fiberretning, en anbefaling

Forfattere: Sigurd Eide, Geir Glasø og Erik Aasheim
Rapport nr. 86, 2013
7 sider
200 kr (Medlemmer gratis)

Last ned

Rapport 86.pdf

Sammendrag

Dimensjonering av trekonstruksjoner etter NS-EN 1995-1-1 Eurokode 5 med nasjonalt tillegg NA, tillater lavere spenninger vinkelrett på fiberretningen enn beregning etter NS 3470. Det er ingen negativ erfaring med konstruksjoner dimensjonert etter NS 3470 på dette området. En skjerpelse sees derfor på som unødvendig og uheldig.

Summary

Design of timber constructions according to NS-EN 1995-1-1 Eurokode 5 with National Annex NA, allows lower stress perpendicular to the grain than calculations by NS 3470. There is no negative experiences with structures designed according to NS 3470 at this particular area. Additional requirements seems unnecessary.