9: Emneproduksjon: Markeder og produksjonsopplegg

Forfattere: Rolf Birkeland og John Rønningen
Rapport 9, 1985
64 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 9.pdf

Forord

En av muliqhetene for videreforedling i trelastindustrien er produksjon av emner særliq for møbel- og innredningsindustrien. For å gi bransjen en oversikt over grunnlaget for slik produksjon tok Bransjerådet for Trelastindustrien initiativet til denne utredning.

Industridepartementet har dekket det vesentligste av kostnadene ved utarbeidelsen. Utredningen er i hovedsak en sammenstilling av stoff hentet fra en rekke kilder.