70: Sitkagran som konstruksjonsvirke

Forfattere: Kjell Helge Solli, Olav Mjåland, Knut Magnar Sandland og Kjell Vadla
Rapport 70, 2007
49 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 70.pdf

Sammendrag

Sitkagran representerer en betydelig ressurs i Norge. For at treslaget skal bli et fullverdig sortiment med hensyn til fremstilling av bygningsmaterialer, er det helt avgjørende å ha den nødvendige egenskaps-dokumentasjonen på plass. Tidligere er det gjort en del undersøkelser som viser at sitkagran bør være godt egnet til fremstilling av bygningsmaterialer dersom en sorterer virket på rett måte, men den nødvendige dokumentasjonen for å knytte dette treslaget til de standarder som gjelder for konstruksjonstrevirke, har manglet.

Prosjektet ga følgende resultater:

Sitkagran vokst langs kysten fra Rogaland til og med Nordland kan forutsettes å ha følgende fasthetsklasser, avhengig av sorteringsklasse definert i NS-INSTA 142:

  • Sorteringsklasse T0 tilfredsstiller krav til fasthetsklasse C14
  • Sorteringsklasse T1 tilfredsstiller krav til fasthetsklasse C18
  • Sorteringsklasse T2 og bedre (T2 + T3) tilfredsstiller krav til fasthetsklasse C24

Konstruksjonsvirke av sitkagran vokst i Norge kan maskinsorteres iht. innstillinger gitt i NS-EN 14081-4 i følgende klasser og/eller kombinasjoner:

  • Computermatic: Kombinasjonen C18 og C30
  • Dynagrade: Kombinasjonen C18 og C24

Summary

Norwegian grown Sitka spruce corresponds to the following strength classes depending on the strength grades defined in INSTA 142:

  • Strength grade T0 meets the requirements of strength class C14
  • Strength grade T1 meets the requirements of strength class C18
  • Strength grade (T2 + T3) meets the requirements of strength class C24

This conclusion is in accordance with corresponding investigations performed on Sitka spruce grown in Denmark (CEN/TC 124 N 408, dated 2002-02-21).

Norwegian grown Sitka spruce machine strength graded by Computermatic according to settings given in NS-EN 14081-4 meets the strength class requirements in grade combination C18/C30.

Norwegian grown Sitka spruce machine strength graded by Dynagrade according to settings given in NS-EN 14081-4 meets the strength class requirements in grade combination C18/C24.