7: Kvalitetskrav til skurlast av lauvtre

Forfattere: Bohumil Kučera
Rapport 7, 1983
20 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 7.pdf

Forord

Denne rapporten er et forslag til fullstendig sorteringsreglement for skurlast av lauvtre. Den er utarbeidet på grunnlag av forsøk og praktiske erfaringer fra flere produsenter og brukere av lauvtrevirke i Norge og andre land.

Det er, så vidt en vet, første gang at slike sorteringsregler for skurlast av lauvtre er blitt utarbeidet i Skandinavia. Her i landet foregår omsetningen av lauvtre-trelasten for det meste etter direkte avtale mellom kjøper og selger. Både produsenter og forbrukere savner således klare retningslinjer for kvalitetssortering av skurlast av lauvtre.

Vi regner også med at det foreliggende arbeidet kan bidra til å finne nye anvendelsesmuligheter for lauvtrevirke.

Arbeidet er finansiert med midler fra Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd som en del av prosjektet "Bjørkevirkets mekaniske, teknologiske og fysiske egenskaper". Institutt for treteknologi ved NLH har stilt sine laboratorier til disposisjon og bidratt med teknisk hjelp.

Norsk Treteknisk Institutt har også utnyttelse og omsetning av lauvtrevirke på sitt arbeidsprogram i form av prosjektet "Sortering/omsetning av løvtrevirke". NTI's bidrag til det foreliggende arbeid har bestått i medvirkning til utforming av kvalitetskravene og gjennomføring av prøvesorteringer i praksis. Dette arbeid er finansiert av NTI's generelle midler og ledet av forsker Michael Foslie.

Kvalitetsreglene er lagt opp etter mønster av de tilsvarende bestemmelser for nåletrevirke i Norsk Standard, og med holdepunkt i erfarne bjørkeleverandørers oppfatninger. Under denne del av arbeidet har særlig formann Arne Tollefsbøl fra firma Herman Sætern og også representanter fra svenske bruk med omsetning av skurlast av bjørk, vært behjelpelige.

Det er videre foretatt flere prøvesorteringer ved begge de nevnte institutter. Forsøksmateriale er velvillig stilt til disposisjon av sagbrukseier Hugo Børrud. De kvalitetsbestemmelser som hermed presenteres må derfor oppfattes som et forslag basert på den praksis som gjelder i dag. Alle praktiske prøver er gjennomført med bjørkematerialer, men vi regner med at bestemmelsene vil kunne være egnet for lauvtre generelt. Vi er av den oppfatning at de også gir en egnet vurdering for kjøpergrupper som møbel- og trevarefabrikker.