69: Sitkagran som utvendig kledning - vedheftstest

Forfattere: Jan Bramming og Bjørn Jacobsen
Rapport 69, 2007
19 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 69.pdf

Sammendrag

Denne rapporten omhandler del fem av prosjektet “Sitkagran som utvendig kledning”, som består av følgende deler:

  1. Produksjonsforsøk
  2. Feltforsøk
  3. Vannopptakstest
  4. Test av resistens mot farge- og råtesopper
  5. Vedheftstest

I denne delen av prosjektet er det undersøkt om vedheften til to overflate-behandlingssystemer er ulik hos vanlig gran og sitkagran. Det er undersøkt et vanntynnbart og et oljebasert malingssystem.

Vedheftundersøkelsen er gjennomført i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 2409, maling og lakk, gittersnittprøving (ISO 2409:1992).

Undersøkelsen har vist at det er forskjell på hvor godt overflatebehandling fester seg til sitkagran og vanlig gran. Overflatebehandlingen som er med i denne undersøkelsen fester seg gjennomsnittlig bedre til sitkagran enn til vanlig gran. Forskjellen er tydeligere for vanntynnbare overflatebehandlingssystemer enn for oljebaserte overflatebehandlingssystemer.

Summary

This report deals with part five of the project “Sitka spruce as external cladding”, which consists of five parts:

  1. Production test
  2. Field test
  3. Water absorption test
  4. Test of resistance to coloured sap stains and rot fungi
  5. Adhesion test

In this part of the project we have examined whether the adhesion of two surface treatment systems are different for regular spruce and Sitka spruce. One water based and one oil based surface treatment system has been tested.

The adhesion test is performed according to NS-EN ISO 2409, Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409:1992).

The test has shown that there is a difference on how well the surface treatment adheres to Sitka spruce and regular spruce. The surface treatments that are part of this test adhere on average better to Sitka spruce than to regular spruce. The difference is more evident for water based surface treatment systems than for oil based systems.