6: Bruk av tre i svømmehaller

Forfattere: Håkon Bergsrud og Hans-Kristian Ellingsen
Rapport 6, 1983
21 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 6.pdf

Sammendrag

Dette arbeidet bygger på en diplom utført ved NTI 1977.

Arbeidet besto bl.a. i å registrere klimaet, kartlegge skader på trevirket og vurdere bruk av trevirke i svømmehaller. Det var forholdsvis nye haller som ble besøkt. De fleste var 1-5 år gamle. Konklusjonen kan sammenfattes i følgende punkter:

  • Den relative fuktlgheten i nyere haller med moderne ventilasjonsanlegg er lavere enn ventet, RF 50 - 55 %. Noen steder er trevirket oppsprukket på grunn av uttørking.
  • Lufttemperaturen er for de fleste hallenes vedkommende for lav i forhold til vanntemperaturen. Dette fører til ubehag for de badende. Dessuten blir fordampning fra bassenget stor, noe som igjen fører til unødvendiq hard belastning på ventilasjonsanlegget. 
  • Såkalt kalde tak frarådes sterkt på grunn av vanskelighetene med å få en tett dampsperre. 
  • Isolasjonsskiktet bør ligge på utsiden av bærekonstruksjonen. 
  • Trevirke er anvendelig i svømmehaller, men man må legge vekt på spesielle detaljer, slik at fuktighetsinnholdet holdes på et akseptabelt nivå.