50: Kundeorientert sortering av trelast

Del I: Undersøkelse hos profesjonelletrelastbrukere og produsenter
Del II: Litteraturstudie
Forfattere: John Vincent Haugen, Magnar Müller
Rapport 50, 2002
31 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 50.pdf

Sammendrag

I de siste 10 år har bruken av trekvaliteter som 1. og 2. sort for paneler og gulvbord avtatt. Undersøkelsen viser at kvaliteten på paneler og til dels gulv har gått over fra 1. og 2. sort til en samlet kvalitet kalt natur . Dette har redusert mengden i varespekteret, men det knytter seg flere problemer til kvaliteten natur . Natur er ikke beskrevet i noen standard, den er ikke definert. Den praktiseres heller ikke entydig. Blandingsforholdet mellom 1. og 2. sort varierer med treslag og distrikt. Dette gjør at det er vanskelig å orientere seg om pris- og kvalitetsnivå. Det medfører også at reklamasjonssaker ikke har noen klar referanse. Overgangen til bare én kvalitet gjør at pris blir den viktigste konkurransefaktoren, spesielt for trepaneler. Dette til tross for at mange mener at det er store forskjeller på kvaliteten på produktet.

Det er store variasjoner i hva som får hovedprioritet hos de forskjellige profesjonelle gruppene. Arkitektene er naturlig nok mest opptatt av utseende. Trelastforhandleren er interessert i salg som ikke gir reklamasjon. Sagbrukene setter fokus på utfordringene rundt svartkvist og friskkvist.

Litteraturstudiet viser at det er få undersøkelser om estetikk og forbrukeroppfatninger når det gjelder trevirke.

Morgendagens kunder kommer i større grad til å kreve kundetilpassede kvaliteter. Dette kan bl.a. møtes med et mer variert utbud av kvaliteter som også bør gi muligheter for større prisdifferensiering og bedre lønnsomhet for trelastprodusentene.

Summary

During the last 10 years the use of 1 st and 2 nd grade timber qualities has declined. The survey shows that the qualities of panels and flooring have been reduced from 1 st to 2 nd grading to a collected quality called nature . Nature is not described in any standard, the quality is neither clearly defined nor precisely utilized. The rate of mixture between 1 st and 2 nd grade varies within species and region. This makes it difficult to be up-to-date about price and quality levels, and also implies that complaints have no clear reference.

The transition to just one quality means that price becomes the most important competition factor, particularly for wood panels, despite the fact that there are major differences in the wood quality.

There are great variations in what is emphasised in the various groups. The architects are mostly interested in appearance, the timber merchants in a sale that does not result in complaints. The sawmills concentrate on problems with black knots and sound knots.

The literature study shows that not many surveys regarding aesthetics and consumer’s opinion of wood products’ quality have been made.

To a great extent the demands of tomorrow will be about customer adapted qualities. This can be met with a more extensive supply of qualities which also gives opportunities for larger price differentiation and improved earnings for the sawmills.