46: Sidebord - kvalitet og utbytte

Resultater fra kvalitets- og utbyttemålinger ved tre sagbruk

Forfatter: Sverre Tronstad
Rapport 46, 1999
18 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 46.pdf

Sammendrag

Det er foretatt praktiske målinger av hvilket skurutbytte man kan oppnå ved et større uttak av sidebord, samt hvilken kvalitet man har i sidebordene.

Kvalitetsmålingene er foretatt etter kravene i Nordisk Tre ute på tre sagbruk med brukets egne sorterere, samt på prøvemateriale fra skurutbytteundersøkelsen. Målingene viser store variasjoner i trelastkvaliteten i bordene, med variasjoner fra en andel i beste klasse A fra 0 % til 58 %. Hovedårsaken til nedklassing for de beste resultatene er tørrkvist, mens det for de dårligste resultatene er et stort innslag av barkringkvist og tennar i tillegg til tørrkvist og friskkvist.

De praktiske skurutbyttemålingene, som ble utført på 12 tømmerklasser fra ca. 12 til 30 cm toppdiameter og med sideborduttak ned til 13 x 75 mm, viste utbytter fra 50 % til 66 % avhengig av toppdiameter. Ved uttak av kortere lengder enn 18 dm økte utbyttet med ytterligere 1,5 - 2 %. Ved en noenlunde normal toppdiameter-fordeling tilsvarer det et midlere utbytte på 59 - 61 %. Dette ligger vesentlig over de skurutbytter som er normale i dag.

En ytterligere økning av bordutbyttet kan oppnås ved modulkapping av bordene før kanting. Avhengig av kappemodul økte skurutbyttet med 2,5 - 3 % sammenlignet med uttak i full lengde på 1,8 m.

Det økte sideuttaket medfører en vesentlig økning i antall bord per stokk til et gjennomsnitt på 7 - 9 stk. En modulkapping av bordene før kapping vil ytterligere øke stykketallet, og vil ligge på 20 til 50 bord per stokk ved 80 cm modul og 10 til 30 bord per stokk ved 120 cm modul, alt avhengig av toppdiameter.

Lønnsomheten ved et øket uttak vil helt avhenge av om kan det utvikles rasjonelle tekniske løsninger for skur og håndtering av det økte borduttaket.

Summary

In this project practical tests have been carried out to find the potential in yield by sawing extra sideboards from the outer parts of the logs. The quality of the sideboards has also been tested at different sawmills.

The quality tests are carried out according to the regulations in Nordisk Tre (Nordic Timber) at three sawmills using their own sorters, and additionally on boards sawn at the institute’s sawmill. The tests indicate a great spread in quality with variations from 58 % to 0 % in the best quality class A. The main reason for downgrading for the best quality test was dry knots, while bark ring knots and compression wood was predominant in addition to sound and dry knots in the worst quality tests.

In the practical tests of sawing yield which were carried out on logs with a top diameter ranging from 12 cm to 30 cm and with the smallest board dimension of 13 x 75 mm, the yields were in the range of 50 % to 66 % dependent on the top diameter. By sawing shorter lengths than the normal minimum of 18 dm, the yield increased by additional 1,5 - 2 %. With a normal top diameter distribution for Norwegian saw logs this represents a mean sawing yield of
59 - 61 %. This is substantially higher than the normal sawing yields today.

An additional increase in the yield from sideboards can be achieved by crosscutting the sideboards in saleable modules before canting. Dependent on the module length, the sawing yield can thereby be further increased by
2,5 - 3 % compared to canting of full lengths.

The increase in yield will lead to a substantial increase in the number of boards. Instead of 3 - 4 boards per log the number will increase to 7 - 9 boards per log as a mean. By crosscutting before canting the mean number will be approx. 20 per log by a module of 120 cm and 25 by a module of 80 cm.

The economy of a higher sawing yield from sideboards will be highly dependent on whether it is possible to find effective technical solutions for sawing and handling the increased number of thinner and shorter boards.