45: Bygningselementer av massivtre

Forfatter: Tor Kristensen
Rapport 45, 1999
57 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 45.pdf

Sammendrag

I Sverige, Tyskland og Sveits har man erfaring med bruk av bygningselementer basert på massivt tre i moderne bygningskonstruksjoner. Aktiviteten i utlandet, sammen med et generelt behov for utvikling av miljøeffektive og rasjonelle konstruksjonssystemer, har gjort det interessant å se på muligheter også i Norge.

Som en del av arbeidet med å etablere og utvikle denne typen konstruksjons-system i Norge og for norske forhold, er siste nytt på området sammenfattet. Studien viser at muligheten for å etablere og utvikle miljøeffektive, rasjonelle og konkurransedyktige konstruksjonssystem basert på massivtre for norske forhold burde være gode.

En økonomisk vurdering som er gjennomført av etasjeskiller, svalgangselement og balkongelement, viser at massivtreelementer i mange tilfeller vil være et kostnadseffektivt alternativ til andre konstruksjonssystemer. En videre satsning anbefales for å utvikle produksjon, montasje og konstruksjonsdetaljer, bl.a. gjennom pilotprosjekter.

Det kan være en ”pedagogisk utfordring” å vise at det er greit å bruke mer trevirke enn i dagens lite treintensive konstruksjoner. Imidlertid viser det seg at massivtre-bygging kan være et bidrag til mer kretsløpstilpasset bygging.

Summary

Countries like Sweden, Germany and Switzerland have a lot of experience and know-how on the application of solid wood units in modern constructions. Solid wood prefab unit systems are made from laminated boards that are joined together with for instance pre-stress wire, nails or wooden pegs. This fact, together with a general need for time, cost and environmentally rational and efficient building methods, makes it a current topic also in Norway.

As part of an effort to establish and develop this construction method in Norway, the state-of-the-art has been summarized and an economic evaluation of solid wood decks and decks for balconies and galleries have been performed.

The study indicates that the possibilities for development of environmentally efficient building methods based on solid wood prefab units for Norwegian conditions should be favourable. The economic evaluation indicates that solid wood prefab units in many cases could be a cost efficient alternative. A further commitment and contribution in developing production, construction and construction features is recommended.