4: NTI's simulerings-program for skur

Forfatter: Andreas Garnæs
Rapport 4, 1982
18 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 4.pdf

Innhold

  1. Utviklingen av simuleringsprogram for skur
  2. Simuleringsprogram for skur utviklet ved NTI
  3. Hvor kan simuleringsprogrammet brukes?