36: Egenskaper hos soppfarget lauvtrevirke

Forfattere:  Håkon Helgerud Myhra, Sverre Bjørn Holøs og Lone Ross Gobakken
Rapport 36, 1997
39 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 36.pdf

Sammendrag

Soppfarget lauvtrevirke er vanligvis angrepet av hvitråtesopper som danner ulike farger og mønstertegninger som gir dekorative materialer. Materialet fortoner seg som eksklusivt, og kan gi svært attraktive produkter.

I prosjektet er det utført prøving av materialegenskaper hos soppfarget trevirke av bjørk, selje og lønn. Trevirket ble visuelt klassifisert i tre ulike suksesjonstrinn (0, 1 og 2). Med suksesjonstrinn menes ulike faser i nedbrytningsprosessen av trevirke, dvs. graden av soppangrep. Suksesjonstrinn 0 angir frisk ved, mens suksesjonstrinn 2 angir en sterk soppfarging.

Følgende materialegenskaper ble bestemt ved utprøving: densitet, krymping, hardhet, skruefasthet og skjøtstyrke ved liming. Det ble ikke utført prøving av krymping og skjøtstyrke ved liming for selje og lønn. For bjørk ble det registrert en reduksjon for alle egenskapene fra suksesjonstrinn 0 til suksesjonstrinn 2. For selje var reduksjonen i materialegenskapene større enn for bjørk, mens lønn viste ingen vesentlige reduksjoner.

I prosjektet ble det også etablert et forsøk med soppfarging av bjørk i et stabilt klima. Fra dette forsøket ble det månedlig tatt ut prøver hvor sopper ble isolert og dyrket opp, for deretter å bli identifisert og klassifisert. Prøvene var dominert av muggsopper, og det viste seg å være vanskelig å isolere hvitråtesopper. Et utvalg av de isolerte soppene ble dyrket opp på sterilt trevirke av bjørk for å forsøke å gjenskape farger og mønstertegninger i trevirket. Det ble også isolert og identifisert sopp fra en materialprøve av bjørk med et ”ideelt” utseende med hensyn til soppfarging. Det ble ikke identifisert hvitråtesopp fra disse isolatene.