33: Egenskaper hos de viktigste norske lauvtrær

Forfattere: Bohumil Kucera og Håkon Helgerud Myhra
Rapport 33, 1997
54 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 33.pdf

Sammendrag

Rapporten er et litteraturstudie omkring egenskapene til de mest anvendte norske lauvtreslagene. Denne rapporten vil fungere som en kunnskapsbase for fasthetsegenskaper, bearbeidingsegenskaper, varighet og impregnering samt overflatebehandling for disse treslagene.

Følgende lauvtreslag omtales i rapporten:

  • Alm (Ulmus glabra)
  • Ask (Fraxinus exelsior)
  • Bjørk (Betula pendula og Betula pubescens)
  • Bøk (Fagus sylvatica)
  • Eik (Quercus robur og Quercus petrea)
  • Lind (Tilia cordata)
  • Lønn (Acer platanoides)
  • Or (Alnus glutinosa og Alnus incana)
  • Osp (Populus tremula)

De forskjellige treslagene er gjengitt i farger i midtoppslaget.

Egenskapene er sammenfattet i tabeller bak i rapporten.