29: Tørking av bjørk

Forfattere: Per F. Jørgensen, Sverre Tronstad og Asle Tengs
Rapport 29, 1995
70 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 29.pdf

Sammendrag

Det er utført 6 tørkeforsøk med 50 mm bjørk i laboratorietørke ved Norsk Treteknisk Institutt og 3 forsøk i fullskala i kondensasjonstørke hos Svenneby Sag & Høvleri. Maksimal tørrtemperatur har vært mellom 58-80 ºC med våttemperaturer på henholdsvis 50 og 60 ºC og varierende tørkeskarphet.

Før tørking ble startfuktighet og uttak i stokken registrert. Under tørking ble det foretatt en kontinuerlig registrering av tørkeklima mht. tørr- og våttemperatur. I forsøkene i laboratorietørken ble det også løpende registrert trefuktighet, tretemperatur og fuktighetsgradient for et utvalg av plankene. Etter tørking er sluttfuktighet og gradienter, sprekkdannelser, yteherding, mugg og fargeforandring notert, vurdert og/eller beregnet. Resuitatene mht. sluttfuktighet, fuktighetsgradient og yteherding er plassert i kvalitetsklasser ihht. EDGs forslag til tørkestandard.

Forsøkene viste at tørking av bjørk til 10 % med våttemperatur 50 - 60 ºC og middels tii skarp tørkekraft ga meget bra resultater både når det gjelder sprekk, soppskader og fargeendringer. En etterfølgende kondisjonering i 18 - 24 timer med en likevektsfuktighet 2 % over midlere sluttfuktighet, ga også spenningsfri trelast med liten fuktighetsgradient.