20: Sammenliming av gulvbord ved lakkering

Forfatter: Eirik Raknes
Rapport 20, 1993
20 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 20.pdf

Bakgrunn

Ved lakkering av nye tregulv er trematerialene svært ofte for fuktige i forhold til romklimaet. Dette kan dels komme av at materialene bare er "trelasttørket" eller har vært lagret på kaldlager (ca. 16-18% trefuktighet), og dels av at spesialtørkede gulvbord ikke tørkes langt nok ned. De tørkes gjerne til 10-12%, mens de fra lakkeringssynspunkt burde hatt 8-9%.

I første fyringssesong tørker materialene oftest ned til 6-7%, og dersom det er brukt en gulvlakk som er for sterk, får man følgende skader: 

  • "Intervallfuger", dvs. at istedenfor smale fuger overalt, får man 3-5 bord som henger tett sammen, og to brede fuger istedenfor 4-6 smale. 
  • Fastlimte fotlister. Her blir det særlig skader ved tversgående lister: Lakken "slites" i stykker og tar ofte med seg litt av treet.

På paneler har man tilsvarende problemer, men da alle dimensjoner er tynnere her, blir det gjerne følgende skader: 

  • Sprekker i "overleppa" på nota.
  • Sprekker i fjæra.
  • Sprekker midt på bordet, særlig ved tynn panel og sporhøvling.
  • Fastlimte fotlister.