14: Trevirke. Prosjekt fasader - fornyet overflatebehandling

Redaktør: Eirik Raknes
Rapport 14, 1989
116 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 14.pdf

Forord

Det nordiske samarbeidsprosjektet "Fasadytor - förnyad ytbehandling" ble gjennomførr i àrene 1985-1988 som prosjekt nr. 642 med støtte av Nordisk lndustrifond. Arbeidet ble utført i en rekke prosjektgrupper/redaksjonsgrupper som hver for seg laget sin egen rapport.

Redaksjonsgruppen Trevirke har ledet arbeidet med utarbeidelsen av denne rapport. Gruppen har bestått av følgende personer:

  • Pirjo Ahola, Statens Teknioska Forskningscentral (VTT), Otnäs.
  • Jan Ekstedt, Trätek (TTC), Stockholm.
  • Tore Gjelsvik, Norges byggforskningsinstitutt (NBl), Trondheim.
  • Eirik Raknes, Norsk Treteknisk lnstitutt (NTl), Oslo.
  • Atle Øvregard, Teknologisk lnstitutt (tidl. Statens Teknologiske tnstitutt), Oslo.
  • Bengt Lindberg, Nordisk Forskningsinstitutt for Maling og Trykkfarver (NlF), Hörsholm.

Rapporten er delt opp i kapitler, og det fremgår av de enkelte kapitler hvem som har forfattet dem. De enkelte forfatteres språk er beholdt.