13: MPS i trelastindustrien

Forfattere: Andreas Garnæs, Per Roar Nordby og Håkon Toverød
Rapport 13, 1988
70 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 13.pdf

Sammendrag

Del I omfatter en generell innføring i fagområdet material- og produksjonsstyring (MPS). Vi har lagt spesiell vekt på å tilpasse stoffet til trelastbransjens rammevilkår. Nedenfor følger en kort oversikt over inholdet í hvert kapittel.

Kapittel 1 gír en oversikt over material- og produksjonsstyring i trelastbedrifter. Viktige aspekter av MPS, så som styríngsfilosofi og kapitatrasjonalisering er beskrevet.

Kapittel 2 omhandler hvert av de forskjellige delsystemer som et komplett MPS-system består av. Hvert delsystem er beskrevet inngående.

Kapittel 3 beskriver bruk av EDB i MPS-sammenheng. Her diskuteres forskjellige strategier for anvendelse og anskaffelse av EDB-baserte systemer.

Kapittel 4 gàr inn på hvordan en organiserer innføring av MPS i en bedrift, og hvílke faser arbeidet omfatter. To strategier for innføring av systemet er også diskutert.